Janosh

Geometrie in graancirkels

‘Wij sturen veel hologrammen jullie atmosfeer in. Deze energieën worden door jullie energielichamen opgenomen. Op die manier worden verschillende coderingen, die in jullie menselijke broncode liggen opgeslagen, geactiveerd. Deze codes worden door jullie onderbewustzijn opgepikt omdat het hierin het thuiszijn herkent.’ Saïe.Mijn hologrammen bleken graancirkels

Graancirkels, ik heb er nooit iets mee gehad. Totdat ik ontdekte dat de hologrammen, die ik in 2003 ineens voor me zag, graancirkels bleken te zijn! Natuurlijk begon toen mijn fascinatie voor dit eeuwenoude mysterie te groeien. Er rezen allerlei vragen: hoe ontstaan graancirkels, waar dienen ze voor, hoe worden ze gemaakt? Mijn verbazing bleef groeien, want ik begon niet alleen de hologrammen waar te nemen, ik kreeg ook nog eens allerlei informatie door wat de hologrammen/graancirkels betekenden! Over mijn persoonlijke proces, vertel ik uitgebreid in mijn boek: De Kunst van Creëren. In deze fase vertel ik in het kort wat meer over het fenomeen graancirkels.


Wat zijn graancirkels?

Graancirkels zijn formaties waarbij het graan (of een ander gewas) op mysterieuze wijze is platgedrukt in complexe geometrische patronen, die bij daglicht de vorige dag nog niet bestonden. Hoewel vaak gezien als een typisch 20e-eeuws fenomeen, bestaan graancirkels al veel langer en getuigenissen gaan terug tot ver voor de uitvinding van de camera. De bekendste afbeelding van een graancirkel is gevonden in een houtsnijwerk uit 1678 met de titel ‘Vreemd nieuws uit Hartfordshire’. Het toont een duivels uitziend persoon die een patroon hakt in het graan. De gekerfde tekst in het houtsnijwerk verhaalt over een gierige boer, die weigerde een landwerker te betalen voor het oogsten van het graan en zweert dat hij het nog liever door de duivel laat doen. De volgende ochtend treft de boer zijn geoogste graan aan, maar uitgevoerd op een wonderbaarlijke manier – met cirkels van perfecte afmeting in het gewas – welke door een sterveling nooit in één nacht gemaakt zouden kunnen zijn. De boer is zo bang dat hij zijn veld niet op durft om het gewas weg te halen.

 

integration

Wiltshire, de bakermat voor graancirkels
Door sommige cryptologen en andere onderzoekers is gesuggereerd dat graancirkels zelfs al worden getoond in prehistorische afbeeldingen in steen, zoals de spiraalvormige patronen in een megalithische graftombe gevonden in Newgrange in Ierland. De meldingen van graancirkels in moderne tijden schijnen te beginnen in het begin van de 20e-eeuw, met een geleidelijke groei in aantallen, tot een explosie in de jaren ’90. Graancirkels komen overal voor: in Nederland, België, Duitsland, Italië, Australië, Denemarken, Finland, Rusland, de Verenigde Staten en Canada. Groot-Brittannië. Met name Wiltshire in Zuid-Engeland vormt de bakermat: hier komt niet alleen het grootste aantal voor, maar verschijnen ook jaarlijks de meest complexe vormen en afmetingen.
 
Waarom sommige plekken zoveel graancirkels aantrekken is nog steeds onbekend. Ze verschijnen voornamelijk in graan en tarwe, maar kunnen ook voorkomen in gras, zand en zelfs ijs en sneeuw. Geregeld verschijnen ze op leylijnen of in de buurt van oude plaatsen met spirituele significantie als Stonehenge, Avebury en Salisbury. Graancirkels zijn veranderd in de loop der tijd. Ingewikkelde patronen met verschillende cirkels en rechte lijnen zijn langzaam veranderd in gecompliceerde, geometrische ontwerpen. Soms vertonen de formaties wiskundige formules. Er zijn pictogrammen verschenen met symbolen, die heilig zijn in verschillende culturen over de hele wereld. Maar meestal vertonen de graancirkels patronen in Heilige Geometrie.
 
Onderzoek naar graancirkels
In een graancirkel is het gewas platgedrukt op de grond, alsof een stempel van boven op het veld is gedrukt. De planten zijn echter niet dood, ze blijven doorgroeien: eerst horizontaal op grondniveau en later, na een paar uur, buigen ze terug naar het licht en groeien ze weer omhoog. Al meer dan twintig jaar worden graancirkels uitvoerig onderzocht. Verschillende disciplines hebben zich met dit onderzoek beziggehouden en de uitkomsten zijn soms verbazingwekkend. Vaak bevatten de zaadstelen van graancirkelgewas geen zaden. Ook komen geëxplodeerde knopen voor, die het resultaat zijn van korte, intense hitte. Het vocht in de plant wordt getransformeerd in stoom en zet uit door deze hitte (een nog niet bepaalde energie). Als de plant nog niet rijp is, kan de druk door de knopen worden opgevangen: het meest flexibele deel van de plant. Deze knopen rekken uit en blijven in deze verlengde positie, zelfs als de energie al lang weg is.
 
5Graancirkels, een wetenschappelijke benadering
In graancirkels kan je deze opgerekte knopen aantreffen in gewas dat nog niet helemaal rijp is, vroeg in het seizoen (april, mei, juni). Deze opgerekte knopen blijven tot op heden een mysterie, vooral omdat ze op kunstmatige manier niet zijn na te bootsen. Ook is het niet ongebruikelijk om dode vliegen aan te treffen in graancirkels. Deze vliegen zitten met hun tong vastgeplakt aan de zaadstelen van de planten en zijn op deze manier gestorven. Buiten de formaties worden geen dode vliegen aangetroffen. Op dit moment kan laboratoriumanalyse geen doodsoorzaak vinden, hoewel pesticiden en schimmels zijn uitgesloten. In de bodem van veel graancirkels worden soms grote hoeveelheden magnetiet aangetroffen, soms wel 800 keer meer dan de gebruikelijke hoeveelheid. Dit wordt veroorzaakt door een krachtig magnetisch veld in de ionosfeer (de hogere atmosfeer) dat meteorietstof (magnetiet) aantrekt. Het magnetiet wordt naar beneden gezogen richting aarde en landt in de pasgevormde graancirkel. Daarnaast komt het voor dat sneeuw smelt op de plaats waar in de zomer een graancirkel heeft geleden, alsof de bodem op die specifieke plek iets warmer is dan er omheen het geval is.
 
Duizelig in graancirkels
Vaak bevinden de graancirkels zich midden in een veld, ver van gebaande paden en zonder directe toegang. Ook verschijnen ze in afgeschermde en afgesloten militaire gebieden. Planten in de cirkel zien er uitgedroogd uit en de cellen zijn vergroot. Bodemmonsters van verschillende onderzoekers toonden in het midden van de graancirkel een 100 procent hogere concentratie van elektromagnetische straling aan, dan normaal het geval is. Veel mensen rapporteerden een fysieke reactie na het bezoek aan een graancirkel: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en tintelingen. Deze symptomen lijken op dezelfde klachten na blootstelling aan straling. Ook elektronische apparatuur begeeft het vaak in een graancirkel en kompassen van vliegtuigen, die er overheen vliegen, schijnen volgens getuigen soms alle kanten op te draaien.
 
Het stimuleren van spirituele overdenkingen
Veel van de graancirkelontwerpen lijken op door computers gemaakte graphics. Sterker nog, sommige ontwerpen zijn zo complex en gevuld met wiskundige informatie (de zogenoemde fractals), dat alleen een computer ze ontworpen kan hebben. Andere ontwerpen bestaan uit heilige symbolen van verschillende culturen over de hele wereld. Graancirkels zijn niet de eerste ontwerpen die ver over de planeet worden verspreid. Duizenden jaren geleden werden de megalithische stenen opgericht. Stonehenge was, zoals beschreven, het middelpunt van de megalithische wereld. Dit is ook het gebied waar de eerste graancirkels zijn verschenen en tevens het gebied waar de meest geavanceerde ontwerpen zijn gevonden. Gebaseerd op deze overeenkomst wordt aangenomen dat graancirkels op een bepaalde manier hetzelfde doel dienen als de megalieten duizenden jaren geleden: het stimuleren van spirituele overdenkingen, connectie en groei. Ondanks talloze claims van graancirkelmakers (‘hoaxers’) blijft het graancirkelfenomeen tot op heden een mysterie dat op geaccepteerde, wetenschappelijke wijze nog niet te verklaren is.
 
Graancirkels, een nieuw niveau van communicatie
Openheid, Integratie, Illusie, het zijn zo wat namen van de hologrammen die ik doorkrijg en voor me zie. Hoewel mijn theorie wetenschappelijk nog niet te bewijzen is, geloof ik dat de meest recente graancirkels het begin zijn van een nieuw niveau van communicatie. De graancirkelformaties zijn er om ons te stimuleren en ons te doen ontwaken. Dat bevestigt mijn vriend Saïe, met wie ik telepathisch in verbinding sta. Graancirkels bevatten Heilige Geometrie. Weet je nog dat geometrie ook wel ‘de Taal van het Licht’ wordt genoemd? Licht is energie en alles in het universum bestaat uit energie, die trilt op een bepaalde frequentie. De frequenties die zijn geïntegreerd in graancirkels, resoneren met ons onderbewustzijn. Om die reden zal het concentreren op Heilige Geometrische vormen ons beroeren, raken en betoveren. Of zoals Saïe het zo mooi zegt: ‘Deze codes worden door jullie onderbewustzijn opgepikt omdat het hierin het thuiszijn herkent. Hiermee bedoel ik dat je geborgenheid, veiligheid en erkenning ervaart. Het vertrouwen dat je er niet alleen voor staat, dat er hulp is.’Vandaar dat de codes aanwezig in de graancirkels je rustig kunnen maken, je kunnen helen en helpen bij je groei.’ Je begrijpt nu wel dat ik heel anders tegen dit fenomeen ben gaan aankijken!
 
Meer weten over graancirkels?
Nu vind je ook op onze website www.janosh.com de nieuwste graancirkels van dit seizoen. Voor uitgebreide informatie over graancirkels kun je terecht op de website van Janet Ossebaard www.circularsite.com. Meer graancirkels met de grootste database van alle graancirkels vind je op www.cropcircleconnector.com. De mooiste foto's worden gemaakt door Steve Alexander. Wij gebruiken in onze presentaties ook de meeste foto's van hem. Wil je meer prachtige foto's van graancirkels bekijken kan ik je zijn website zeker aanraden. www.temporarytemples.co.uk

 

Facebook Like button